POSTHERPETIČNA NEURALGIJA

Postherpetična neuralgija je bol najčešće jednog nerva koji se javlja kao komplikacija infekcije varičela zoster virusom. Ovaj virus izaziva Varičelu (ovčije boginje) najčešće u detinjstvu. Nakon preležane infekcije ovaj virus ostaje u senzitivnom ganglionu nekog nerva. U slučaju pada imuniteta koji se javlja najčešće kod starih lica, pacijenata sa HIV-om, kod dugotrajne terapije kortikosteroidima, nakon transplantacije organa itd, virus se širi duž nerva do potkožnog tkiva i kože i izaziva zapalenje sa karakterističnom vezikulatnom ospom, u propagaciji tog nerva, ali i oštećenje samog nerva koje daje bolove.

Klinička slika HERPES ZOSTERA: Sve promene koje se javljaju kod ovčijih boginja javljaju se i kod Herpesa Zoster, ali samo u propagaciji jednog, ređe više nerava. Najpre se javlja otok na koži, nakon tri sata se pojavljuje sitnozrnasta ospa koja prelazi u vezikule (mehuriće) koje se vremenom sasušuju u kruste. Nakon otpadanja kruste u zahvaćenom području koža ostaje depigmentisana. Promene se najčešće javljaju na grudnom košu od kičme prema napred, ne prelaze srednju liniju. Ređe se javljaju na ekstremitetima ili glavi.

Postherpetična neuralgija se javlja kod 15% pacijenata i traje više od 3 meseca nakon preležane virusne infekcije. Bolovi najčešće počinju jednu do dve nedelje pre ospe, ređe se javljaju nakon izbijanja ospe. Ponekad ospa izostaje. U području inervacije oštećenog nerva, najpre se javlja svrab, zatim žarenje i pečenje. Dodir odeće na zahvaćeno područje izaziva vrlo neprijatan bol. Pravi neuralgični bol se javlja povremeno u vidu strujnog udara ili jakog oštrog bola kao ubod nožem. Često su bolovi intenzivni u toku noći, zbog čega su pacijenti neispavani, umorni, depresivni.

Dijagnoza bolesti se postavlja na osnovu kožnih promena, bolova koje opisuje pacijent i prisustva antitela na virus u krvi pacijenta.

Lečenje: Prvi nivo terapije usmeren je na lečenje virusne infekcije. U tu svrhu se daje Aciklovir, najčešće u obliku tableta, a kožne promene se tretiraju tečnim puderom. Drugi nivo terapije je usmeren na lečenje neuropatskog bola. Pre pojave ospe, pri pojavi najmanjeg bola, neophodno je uvesti u terapiju lekove za bolove nerava. Treći nivo terapije je usmeren na ishranu i oporavak oštećenog nerva. U tu svrhu sa daju vitamini i lekovi za ishranu nerava. Međutim da bi se oštećeni nervi oporavili neophodno je odgovarajućom kombinacijom analgetika obezboliti pacijenta ili dovesti bol na podnošljivi nivo čime omogućava ishrana nerva, potpuni oporavak i prestanak bola.

HERPES ZOSTER OKA

Herpes zoster oka se javlja jednostrano i manifestuje se kožnim promenama oko oka, bolom i zapaljenjskim promenama u oku. Kožne promene (crvenilo, sitnozrnasta ospa, mehurići i kruste) se javljaju na koži očnog kapka, korena nosa, čela i dela kosmatog predela. Zapaljenjske promene u oku zahvataju sve strukture oka, a njegove posledice mogu biti razorne po očni vid i uključuju: hronična zapaljenja oka, oštećenje vida do potpunog gubitka vida, i jake bolove.

Nekoliko dana pre pojave kožnih promena javljaju se različite senzacije: peckanje, žarenje i štipanje po koži pored oka i u oku, fotofobije (preosetljivost na svetlost),   bolovi različitog intenziteta. Pravi neuralgični bolovi se javljaju povremeno u vidu iznenadnog oštrog bola, kao ubod nožem.

Lečenje: Terapiju treba primeniti što pre, da ne bi došlo do ireverzibilnog oštećenja vida. Virusnu infekciju lečimo Aciklovirom, najčešće u obliku tableta, a kožne promene tretiramo tečnim puderom. Bolove lečimo kombinacijom različitih analgetika i koanalgetika. Međutim, potpuno izlečenje je moguće tek uz primenu lekova i vitamina za ishranu nerava. Primenom kompletne terapije omogućava se i lečenje infekcije oka i oporavak vida.

TERAPIJA BOLA

je prva specijalistička ordinacija u Srbiji koja se bavi lečenjem svih vrsta bolova.

Pregledi: Pon-Pet 10-20h
Kućne posete: Pon-Ned 08-22h

Copyright © Terapija Bola - Sva prava zadržana.