TRIGEMINALNA NEURALGIJA

Trigeminalna neuralgija se odlikuje ponavljanim, jednostranim, kratkotrajnim bolovima, kao strujni udar, iznenadnog nastanka i prestanka, ograničeni na inervaciono područje jedne ili više grana trigeminalnog nerva i provocirani različitim stimulusima. Bolovi mogu da nastanu bez jasnog uzroka (klasična trigeminalna neuralgija) ili da budu posledica drugog oboljenja: herpes zoster, trauma, multipla skleroza, tumori mozga… Pored opisanih napada bola, u istom području, može da bude prisutan i stalni bol lica umerenog intenziteta.

Učestalost i lokalizacija javljanja: Trigeminalna neuralgija je najčešći uzrok bola lica kod odraslih. Najčešće se javlja u petoj i šestoj deceniji života, dva puta češće kod žena.

Trigeminalni nerv ima tri grane: gornja grana inerviše predeo oka, srednja grana inerviše predeo gornje vilice, donja grana inerviše predeo donje vilice. Bol se najčešće javlja u predelu gornje volice, u manjem procentu u predelu donje vilice, ili predelu oka. Ređe bol zahvata dve susedne grane ili sve tri grane istovremeno. Bol kod trigeminalne neuralgije se uvek javlja jednostrano i nikada ne prelazi na suprotnu stranu.

Uzrok bolesti je oštećenje nerva koje može da nastane u lobanji (aneurizme krvnih sudova, tumori, multipla skleroza…), na izlazu nerva iz lobanje (koštani izraštaji) ili van lobanje (mehanička, hemijska ili infektivna oštećenja).

Mehanizam nastanka bola: Napad bola nastaje spontano ili je provociran nekim stimulusima unutar obolele trigeminalne zone kao što su govor, žvakanje, uzimanja hladne vode ili slučajni dodir kože lica ili sluzokože. Međutim i neki stimulusi izvan ove zone kao što su jako svetlo ili buka mogu da isprovociraju napad bola. Bolesnici doživljavaju od nekoliko do više stotina napada tokom 24 sata koji su, karakteristično, odsutni u snu. Između napada postoji kratak refrakterni period tokom kojeg se bol ne može isprovocirati i koji bolesnici koriste da nešto popiju, pojedu ili obave osnovnu ličnu higijenu. Kod manjeg broja pacijenata, između napada bola, prisutan je stalni bol lica umerene jačine u području zahvaćenom napadima. Napadi bola mogu da traju nedeljama i mesecima i smenjuju se sa periodima remisije. Kako bolest napreduje bolni periodi postaju sve duži, a periodi remisije sve kraći.

Osim bola, ova neuralgija se karakteriše i refleksnim, nehotičnim i nekontrolisanim grčem mišića lica koji je izazvan jakim bolom i naziva se bolni tik. Uz to mogu se javiti i crvenilo lica, suzenje oka i curenje nosa.

Bol kod pacijenata izaziva intenzivnu patnju, a strah od ponovnog napada čini ljude nervoznim i napetim. Vremenom postaju depresivni, gube na težini, smanjuje se kvalitet života, a kod trećine bolesnika i radna sposobnost.

Dijagnoza bolesti se postavlja na osnovu kliničke slike (opisa učestalosti, karaktera i jačine prisutnih bolova) i magnetne rezonance glave na kojoj se vidi da li ima pritiska na nerv vaskularnim strukturama ili oštećenja nerva plakovima multiple skleroze, tumorskim masama ili nekim drugim patološkim procesom. Ukoliko je nalaz magnetne rezonance uredan, predpostavljamo da je oštećen nerv van lobanje, i takva TN se najčešće vodi kao idiopatska, odnosno sa nepoznatim uzrokom

Lečenje: Osnovni lekovi za lečenje trigeminalne neuralgije su tzv. stabilizatori nerava. To su lekovi iz grupe antiepileptika i antidepresiva za koje postoji klinička potvrda da smanjuju ili leče bolove nerava. Zbog jačine bolova, često je potrebno u terapiju uvesti i druge analgetike. Za trajno izlečenje neophodno je ishraniti nerv lekovima za ishranu nerava i vitaminima. Ukolko se dokaže da je uzrok bolesti aneurizma krvnog suda ili tumor mozga, neophodno je operativno lečenje. Međutim kod mnogih pacijenata koji ne mogu biti operisani iz različitih razloga, predhodno pomenuta terapija često daje odlične rezultate.

TERAPIJA BOLA

je prva specijalistička ordinacija u Srbiji koja se bavi lečenjem svih vrsta bolova.

Pregledi: Pon-Pet 10-20h
Kućne posete: Pon-Ned 08-22h

Copyright © Terapija Bola - Sva prava zadržana.